Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se koná

dne 7. června 2016 od 9 hodin

v sídle společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12  Vizovice.

 

Oficiální pozvánka ke stažení ZDE.  

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015 RUDOLF JELÍNEK a.s. ZDE.

Výsledky hospodaření - konkrétně Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přehled o peněžních tocích vše k 31. 12. 2015 ZDE.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice ZDE.

 

Další informace:

- smlouva o výkonu funkce - předseda představenstva - ZDE

- smlouva o výkonu funkce - místopředseda představenstva - ZDE

- smlouva o výkonu funkce - člen představenstva - ZDE