Znárodnění podniku

Dne 28. února byla na palírny uvalena národní správa a v dubnu 1948 byly podniky znárodněny. Bedřich Singer se vrátil do Chile, kam už jednou prchal před nacisty. Jiří Jelínek zůstal ještě ve Vizovicích, ale už roku 1949 se s manželkou Jarmilou a dcerkou Irenou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky R. JELÍNEK.

V roce 1948 byly vizovické palírny začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny a Brno. Během následujících let se v rámci častých reorganizací přesouvaly od jednoho národního podniku ke druhému.