Export

Export
Společnost RUDOLF JELÍNEK začala vyvážet v roce 1934, kdy Rudolf Jelínek započal vývoz košer destilátů (zpočátku slivovice a borovičky) na zámořské trhy v USA. Dnes jsou vyváženy nejen košer destiláty ale i ostatní výrobky společnosti do všech koutů světa.
Sesterské společnosti
Od 1. 1. 2010 byl zrealizován projekt rozdělení společnosti RUDOLF JELÍNEK odštěpením sloučením části jmění s nástupnickou společností R.JELINEK GROUP SE.