Zrání destilátu

Zrání destilátu

Další technologický krok se nazývá egalizace – zajišťuje produkci výrobku ve stále stejné jakosti. V první fázi dochází k ředění destilátu na 42 – 45% objemových etanolu. Ředění se provádí speciálně upravenou vodou. Produkt je následně uskladněn v nádobách, kde zraje po dobu minimálně 1 roku. V průběhu tohoto procesu probíhá senzorická kontrola případných nežádoucích změn.

Nerezové tanky pro uskladnění destilátu
Zlatá slivovice zraje v dubových sudech
Objem dřevěného sudu je cca 300 l
Tyto obří dřevěné sudy o objemu 650 hl sloužily dříve také ke zrání slivovice
Dnes slouží obří kádě jako vyhlídková plošina v rámci exkurzní trasy