Plnění a balení

Plnění a balení

Posledním krokem je stáčení destilátu do lahví – pomocí potrubí je destilát přiváděn na filtr, kde se odstraní případné nečistoty. Následuje plnění do vyčištěných lahví pomocí injekčního plniče. Naplněné láhve jsou opatřeny uzávěrem, příslušnou etiketou a kolkem. Na konci linky jsou pak láhve uloženy do kartonů, které jsou pomocí výtahu a nadzemního tunelu dopraveny do expedičního skladu.

Ještě před samotným plněním do láhve dochází ke kontrole každé výrobní šarže laboratorním testem.

Etiketování výrobku – na lince
Etiketování finálního výrobku – ruční
Stáčecí linka
Finální produkt – Vizovická slivovice
Pomocí tunelu jsou kartony s hotovými výrobky převezeny do expedičního skladu