Ovoce

Ovoce

Základem dobrého finálního výrobku je surovina - technologie začíná již v sadech, kde sklizeň probíhá pomocí šetrného setřasače. Ovoce pak putuje přes dopravník, jehož součástí je také čistící zařízení na nečistoty, do přepravek. Dále se tak dostává pouze čisté a zdravé ovoce. Pro zpracování je vhodné pouze ovoce s dostatečnou cukernatostí, u švestek je to minim. 18%.

Rozšiřování sadů – strategický záměr společnosti RUDOLF JELÍNEK:

Společnost významně rozšiřuje plochu vlastních sadů k pěstování ovoce se záměrem pokrýt až třetinu produkce z vlastního ovoce. Firma vlastní sady ve Vizovicích (lokalita Těchlov) o výměře 50 hektarů, kde se začalo s výsadbou vlastních stromků již v roce 2003 – dnes jsou zde především švestkové sady. V roce 2013 došlo k významnému rozšíření plochy vlastních sadů nákupem sadů na jižní Moravě a v roce 2014 v Kostelanech (Chřiby). V současné době tak v České republice vlastní sady o celkové výměře 161 ha. Pěstování ovoce se věnují také zahraniční společnosti patřící do skupiny R. JELÍNEK. Zvyšováním podílu vlastního ovoce na produkci má firma RUDOLF JELÍNEK větší kontrolu nad kvalitou finálních výrobků.

Sad Těchlov, Vizovice – 50 ha
Roční výkup ovoce je cca 25 mil. kg (převážně švestek)
Šetrný sběr ovoce pomocí setřasače
Čištění a třídění ovoce probíhá již v sadech
Vizovické sady poskytují ty nejlepší švestky pro výrobu Vizovické slivovice