Destilace

Destilace

Start
Ohřev
Rektifikace
Deflegmace
Chlazení
Kondenzát
Odvod výpalků
1234567891011
Po kliknutí na červené pole se zobrazí animace s popisem jednotlivých fází procesu destilace.
 1. 1 Vodookružná vývěva
 2. 2 Zásobník kvasu
 3. 3 Přívod kvasu do kotle
 4. 4 Destilační kotel
 5. 5 Rektifikační kolona
 6. 6 Deflegmátor
 7. 7 Katalyzátor
 8. 8 Chladič
 9. 9 Epruveta
 10. 10 Zásobníky
 11. 11 Odvod výpalků
5 Rektifikační kolona: Ke zkoncentrování ethanolu (rektifikaci) se používá kontinuální destilace. Kolona se skládá z více destilačních stupňů nad sebou, ke koncetraci dochází při průchodu jednotlivými patry kolony. Jednotlivá patra lze dle potřeby vyřadit z provozu.
7 Katalyzátor: Zařízení obsahující měděnou výplň s velkou aktivní plochou. Je určeno ke snižování škodlivin výsledného destilátu, zvláště z peckového ovoce.
8 Chladič: Kondenzuje vycházející páru - musí dojít k úplné kondenzaci par a k potřebnému ochlazení kondenzátu. Destilát musí vytékat chladný, jinak dochází ke ztrátám na alkoholu a aromatických složkách.
9 Epruveta: umožňuje přímé měření alkoholu lihoměrem.
11 Odvod výpalků: Výpalky jsou zbytky kvasu, které zůstanou v kotli. Výpalky se vyvážejí do čistírny odpadních vod.
Dvouplášťový kotel s motorovým míchadlem je vytápěn párou. Slouží k ohřátí kvasu, aby se mohly odpařit těkavé látky. Míchání zamezuje připalování kvasu v kotli.
Pára z kotle stoupá do rektifikační kolony, kde prochází jednotlivými destilačními patry (uzavřeno musí být alespoň jedno patro, s rostoucím počtem uzavřených pater roste účinnost destilace, nastavení kotle zajišťuje obsluha). Dochází zde ke zkoncentrování ethanolu, tedy k tzv. rektifikaci. Více těkavé látky (ethanol) stoupají kolonou vzhůru, méně těkavé látky (voda) se kondenzují a padají zpět.
Po průchodu kolonou parní směs prochází deflegmátorem, kde dochází k jejímu částečnému ochlazení, a tím se opět zvyšuje koncentrace lihu.

Směs pak dále prochází katalyzátorem, který snižuje obsah škodlivin ve výsledném destilátu.
Páry jsou následně zchlazeny v chladiči - zde dochází k úplné kondenzaci a požadovanému ochlazení kondenzátu. Destilát vytéká chladný, jinak dochází ke ztrátám na alkoholu i aromatických složkách.
Kondenzát obsahuje jednotlivé frakce (úkap, jádro a dokap) - jejich správné oddělení má přímý vliv na kvalitu výsledného destilátu. Pro oddělování je hlavním kritériem senzorický profil vytékajícího destilátu - jeho chuť a vůně. Zde je nezastupitelná zkušenost destilatéra. Jádro (destilát) – se začíná jímat při 70-80% obj. alkoholu a ukončuje se při 50-40% obj. alkoholu, podíl prokapu činí asi 30% objemu kotle. Destilát prochází přes kalibrované lihové měřidlo. Úkapy a dokapy se zachycují do sběrné nádoby.
Zbytek kvasu, který zůstává v kotli, nebo-li výpalky, se odvádí pryč a následně se odváží do čistírny odpadních vod.
Destilační soustava Arnold Holstein
Dvouplášťový kotel s rektifikační kolonou
Víko kotle
Míchadlo kvasu v kotli
Chladič kondenzátu