Management

Předseda představenstva
Ing. Pavel Dvořáček
prokurista
Ing. Vladimír Darebník
Sekretariát
Ing. Kateřina Vojtášková
Tel: +420 577 686 120
Exportní ředitel
Ing. Zdeněk Chromý
Výrobní ředitel
Ing. Miroslav Hala
Obchodně-marketingový ředitel
Mgr. Miroslav Motyčka
Ředitelka ekonomiku, logistiku a IT
Ing. Markéta Matějčná
Marketingové oddělení
Dárkové produkty, E-shop
Jana Kudelová
Tel: +420 577 686 129
Mobil: +420 725 653 134
Spolek přátel Jelínkovy slivovice
Distillery Land
Ing. Monika Poláchová
Mobil: +420 725 653 115