Exkurze

Smyslem exkurzní trasy DISTILLERY LAND je seznámení veřejnosti s hlavními principy výroby, historií a tradicí firmy RUDOLF JELÍNEK a.s. jako významného českého výrobce a exportéra v oblasti výroby alkoholických nápojů.

 

Pravidelné exkurze pro veřejnost probíhají v pravidelných intervalech bez nutnosti rezervace. V případě skupin 10 a více osob je možná exkurze i v jiném časovém termínu, ale vždy po předcházející rezervaci. Prohlídky po předchozí rezervaci probíhají celoročně.

 

 

PRAVIDELNÉ EXKURZE pro veřejnost (bez objednání)

 

květen

pondělí, středa, pátek ve 13.00 hod. / exkurze rozšířená

 

červen

pondělí, středa, pátek ve 13.00 hod. / exkurze rozšířená

pondělí – pátek v 16.00 hod. / exkurze základní, od 8 osob, při menším počtu osob proběhne exkurze v audiio provedení/

 

červenec a srpen

pondělí, středa, pátek v 10.00 hod. / exkurze základní

každý pracovní den: pondělí - pátek ve 14.00 hod. /exkurze rozšířená

 

září

pondělí, středa, pátek  ve 13.00 hod. / exkurze rozšířená

Typ exkurze Popis exkurze Počet osob Doba prohlídky Cena za osobu (vč. DPH)
AUDIO
(bez průvodce)

videoprojekce

představení destilační kolony firmy Arnold Holstein

muzeum R. JELÍNEK

ochutnávka 3 vzorků

max. 10 30 min. 70 Kč

 

STANDARDNÍ (základní)

videoprojekce

představení destilační kolony firmy Arnold Holstein

muzeum R. JELÍNEK

expozice whisky

egalizace (obří sudy)

stáčírna zvenčí (pochůzný chodník)

degustační místnost (ochutnávka tří vzorků, letáček Distillery Land)

max. 45 (doporučeno 30 osob) 
 
60 min.  120 Kč

ROZŠÍŘENÁ

základní exkurze rozšířená o prohlídku archivu a stáčírny zevnitř (z ochozu) max. 40                      75 min. 140 Kč

ODBORNÁ

rozšířená prohlídka doplněná o návštěvu rektifikace a kvasírny max. 35 120 min.  190 Kč

DEGUSTAČNÍ ZKOUŠKY

senzorické hodnocení

zkouška s možností získat certifikát degustátora

max. 15 90 min. 200 Kč

VARIANTA PREMIUM

platí pro všechny typy exkurzí, doplněna o dárkový budíček Hruškovice Williams 0,2l za zvýhodněnou cenu - - +109 Kč
Zvětšit
Slevy a příplatky Rozdíl v ceně oproti běžnému ceníku (vč. DPH)
Exkurze bez ochutnávky  20 Kč / osoba
Důchodci, studenti 20 Kč / osoba
Děti do 15 let v doprovodu platících rodičů zdarma
Školní exkurze (pro děti ve věku 10 - 15 let) zlevněné vstupné 60 Kč / osoba
Skupina 45 osob průvodce nebo řidič zdarma
Exkurze po pracovní době (netýká se pronájmu prostor)  + 100 % příplatek


Nabídka Distillery Landu - aktualizováno k 12.01.2018 

Zvětšit

 

Možnosti exkurzí (zahájení exkurze):  
pondělí - pátek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 12.00
Zvětšit


Objednávky a bližší informace získáte u Moniky Poláchové na telefonním čísle +420 577 686 129,
na mobilu  +420 725 653 115 nebo e-mailu polachova@rjelinek.cz nebo exkurze@rjelinek.cz.

 

.

 

.