ZÍSKALI JSME ČESKOU CECHOVNÍ NORMU

Vizovická slivovice se může pochlubit dalším puncem kvality - Českou cechovní normou

Systém Českých cechovních norem pro kvalitní potraviny byl spuštěn v roce 2015 - je odpovědí výrobců potravin a nápojů na dlouhodobé připomínky odborné i spotřebitelské veřejnosti k neexistenci standardů kvality. Česká cechovní norma má být tedy základní normou, která stanoví kvalitativní parametry potraviny, pro níž byla zpracována a ze které vyplývají nadstandardní parametry, kterými se daná potravina liší od jiných srovnatelných potravin.

Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. je držitelem cechovní normy na skupinu výrobků Vizovická slivovice bílou i zlatou od 9. 10. 2017.